อุปกรณ์สำหรับผู้เข้าการแข่งขันยิงปืน

สำหรับกีฬายิงปืนที่มีการแข่งขันในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันในแบบของปืนยาวและปืนสั้น แน่นอนว่าปืนแต่ละชนิดก็ต้องการอุปกรณ์การเล่นหรือการแข่งขันกีฬายิงปืนที่แตกต่างกัน