กรีฑาประเภทลาน “ทุ่มน้ำหนัก” น่าสนใจอย่างไร ?

การทุ่มลูกน้ำหนักซึ่งเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างของร่างกายที่เหมาะสม มีความเร็วและความคล่องตัวที่ดี และวิธีเล่นมีกฎกติกาง่ายๆคือ