ถิ่นกำเนิดของกีฬาคือประเทศจีน

คนประเทศจีนทุกๆคนนั้นมีกีฬาอยู่ในสายเลือดแบบที่เรียกได้ว่าฝังอยู่ในสายเลือดเลยก็ว่าได้ค่ะ แต่ใครเล่าจะรู้ว่า ก่อนที่จะได้กลายมาเป็นคำว่ากีฬาได้นั้น ต้องผ่านจากการฝึกในเอาเอาตัวรอด