การขึ้นพรหมในกีฬากระบี่กระบองเป็นอย่างไร

กีฬาในประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมายค่ะ แต่อีกหนึ่งกีฬาที่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกกีฬาที่อยู่มาอย่างช้านานมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และปัจจุบันก็ยังคงได้เรียนได้ศึกษากันอยู่นั่นก็คือ