วิธีการเข้าลูก ให้ได้ประสิทธิภาพ พนันบอลออนไลน์

 วิธีการเข้าลูก พนันบอลออนไลน์ ในการเล่นเปตองจะมีวิธีการเข้าลูกอยู่3แบบคือ 1. การโยนลูกในระยะใกล้หรือที่เรียกว่าลูกไลน์ พนันบอลออนไลน์ การโยนลูกในระยะใกล้หรือลูกไลน์จะเป็นการโยนลูกในลักษณะการโยนตั้งแต่จุดโยนออกไปที่เป้าหมาย หรือการโยนออกจากจุดโยนที่ห่างจากจุดโยนไม่เกิน3เมตร ในการโยนจะใช้แรงเหวี่ยงจากการการโยนด้วยแขน ข้อมือ และจะใช้ปลายนิ้วส่งลูก การโยนลูกบูลอาจจะมีระยะไกลจึงจะวิ่งเข้าเป้าได้ด้วยระยะทางที่ไกลอาจทำให้ลูกบูลเปลี่ยนทิศทางได้จึงอาจทำให้ลูกบูลไม่วิ่งเข้าเป้าตามที่ต้องการ ดังนั้นการโยนในลักษณะนี้จะใช้กับเฉพาะพื้นสนามที่เรียบเท่านั้น