การแข่งขันการวิ่งระยะสั้น ที่คุณอาจจะยังไม่รู้

อีกปัจจัยที่มีความสำคัญในชัยชนะของการแข่งขัน นอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นในการวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ถึงเส้นชัยก่อนผู้เข้าแข่งขันคนอื่น นั่นก็คือ เทคนิคในการวิ่งระยะสั้นที่สำคัญของการวิ่ง

กรีฑาประเภทลู่ที่น่าสนใจ

กรีฑาประเภทลู่ จะเป็นการวิ่งในลู่วิ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็นการวิ่งระยะสั้น การวิ่งผลัด และการวิ่งข้ามรั้ว ซึ่งการวิ่งในลู่วิ่งแต่ละรายการจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป

การวิ่งระยะไกล สุดยอดของกีฬาพันธุ์อึด

การวิ่งระยะไกล หมายถึงการวิ่งระยะทางตั้งแต่ 1,500 เมตรขึ้นไป คุณสมบัติโดยทั่วไปของนักวิ่งระยะไกล คือ มีรูปร่างค่อนข้างสูง มีน้ำหนักปานกลาง กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง