กีฬากรีฑานั้น เรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาอย่างแพร่หลาย

กีฬากรีฑานั้น เรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาอย่างแพร่หลาย และช้านานพอสมควร เป็นกีฬาที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว