กติกาของกีฬากระโดดน้ำ

กีฬากระโดดน้ำจะเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะต้องกระโดดน้ำจากกระดานกระโดดและกระดานสปริงที่ตั้งอยู่บริเวณขอบสระน้ำ โดยมีทั้งท่าบังคับในการกระโดดและท่าที่นักกีฬาสามารถเลือกได้เอง

เทคนิคการลอยตัวในน้ำ

    การฝึกลอยตัว โดยทั่วไปผู้ฝึกหัดว่ายน้ำใหม่ ๆ มักจะมีความเข้าใจว่า การใช้มือหรือเท้ากระทุ่มน้ำคือการช่วยให้สามารถลอยตัวอย่างในน้ำได้ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว คนเราสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลย ฉะนั้นการฝึกลอยตัวนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ เพื่อให้สามารถนำกำลังที่มีไปใช้ให้ถูกจุดที่ต้องการโดยไม่สูญเสียไปกับการลอยตัว SBOBET หรือในกรณีที่หากประสบอุบัติเหตุ , เป็นตะคริว การลอยตัวอยู่ในน้ำก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ช่วยให้รอดพ้นจากการจมน้ำได้ การฝึกลอยตัวมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ การลอยตัวแบบตัวหงาย, การลอยตัวแบบคว่ำหน้า และการลอยตัวแบบแมงกะพรุน 1. การลอยตัวแบบตัวหงาย วิธีการฝึก ให้นั่งลงที่พื้นสระน้ำ ให้น้ำอยู่ในระดับคาง จากนั้นแหงนหน้าให้ปากและจมูกอยู่ด้นน้ำ มือทั้งสองข้างยันไปด้านหลังกับพื้นสระน้ำ …