กีฬาขี่ม้าเริ่มต้นในประเทศไทยครั้งแรก ?

ในปี ค.ศ. 1532 มีการเรียนการสอนการขี่ม้าครั้งแรกในประเทศเนปาล ค.ศ. 1900 กีฬาขี่ม้า ได้รับการบรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ค.ศ. 1982 กีฬาขี่ม้า ได้รับการบรรจุเข้าในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 9