มารยาทของผู้เล่นกีฬาแชร์บอลที่ดี

ในการเล่นกีฬาอาจจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการระงับอารมณ์คือสิ่งที่สำคัญอย่างมาก หลายคนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่