11 ลักษณะนิสัยที่ดี ของผู้ฝึกสอนกีฬา

ไม่ใช่เรื่อยง่าย และไม่ใช่ใครก็ได้ ที่จะสามารถเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา(โค้ช) บางครั้งเราอาจเห็นเล่นกีฬาเก่ง ๆ ผันตัวมาเป็นการเป็นโค้ช แต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการฝึกสอน